Blog

ВНЕЗАПНАТА СЪРДЕЧНА СМЪРТ – УБИЕЦ №1 В БЪЛГАРИЯ

БЪЛГАРСКОТО СДРУЖЕНИЕ ПО КАРДИОСТИМУЛАЦИЯ И ЕЛЕКТРОФИЗИОЛОГИЯ СТАРТИРА ИНФОРМАЦИОННА КАМПАНИЯ, ПОСВЕТЕНА НА ВНЕЗАПНАТА СЪРДЕЧНА СМЪРТ

ПОКАНА ДО МЕДИИТЕ

От името на съсловното Сдружение по Кардиостимулация и Електрофизиология в България, Ви каним на 16 януари 2018 г. (вторник), от 11.00 ч., в БТА, на пресконференция, посветена на внезапната сърдечна смърт.

Според данни на EHRA (European Heart Rhythm Association) България е на първо място по смъртност вследствие на сърдечно-съдови заболявания(ССЗ).
– Над 70 000 души годишно в България умират от сърдечно-съдови заболявания (ССЗ). На ССЗ се дължат два от всеки три смъртни случаи;
– Огромна част от смъртните случаи, вследствие на сърдечно-съдови заболявания, се дължат на т.нар. внезапна сърдечна смърт (ВСС) – внезапна, неочаквана смърт, причинена от загуба на сърдечна функция (внезапно спиране на сърцето). Тя настъпва за кратък период от време (обикновено до един час след появата на симптомите), при хора с известно или неизвестно сърдечно заболяване;
– ВСС настъпва при всички възрастови групи, включително и при хора в активна възраст. Това прави проблемът обществено значим.

Теми на пресконференцията:
– Какво представлява внезапната сърдечна смърт? Главни причини и съпътстващи заболявания. Данни и статистика за внезапната сърдечна смърт (ВСС ) у нас и по света;
– Стратегия и методи за превенцията на ВСС – основни линии. Кои състояния се нуждаят от първична превенция и кои от вторична? Кои са най-рисковите пациенти?
– Кардиовертер-дефибрилаторите – основен, неотложен и най-сигурен метод за лечение и предотвратяване на ВСС. Кои са подходящите пациенти? България – с много възможности и подготвени центрове. Фармакоикономическа обосновка и социална значимост на терапията. Данни и статистика;
– Спешна необходимост от въвеждането на програма за пълно реимбурсиране на определен брой дефибрилатори за вторична превенция на ВСС;
– Позиция на институциите;
– Припомняне на акцентите от Кръглата маса по проблемите на ВСС в България, която се проведе на 1.10.2017 г. Входиране на писмо до отговорните институции с конкретни предложения;
– Дискусия.

Участници:
– Д-р Васил Трайков – председател на Сдружението по кардиостимулация и електрофизиология;
– Доц. Васил Велчев – завеждащ Сектор Електрокардиостимулация, интервенционален кардиолог УМБАЛ „Света Анна“;
– Доц. Ивайло Кожухаров – завеждащ сектор електрокардиостимулация, Национална Кардиологична Болница;
– Доц. Светослав Йовев – завеждащ сектор електрокардиостимулация, УМБАЛ „Св. Екатерина“;
– Елена Цонева-Папуджиева- модератор.

 

За допълнителна информация:

Елена Цонева – Папуджиева, 0878 865077
Росяна Сотирова, 0897 921690