Европейският съюз акцентира върху участието на неправителствени организации във всички етапи на политическия процес

Определят се няколко ключови фактора за постигането на тази цел