Because we care
WE CARE. WE CARE A LOT. IT'S KINDA OUR THING

Новини

1

48 световноизвестни експерти по биотехнологии са лектори на второто издание на BIOTECH ATELIER

Международни експерти в областта на биотехнологиите и приложението им в медицината, предприемачи, пациентски организации и хора от академичните среди ще събере второто издание на BIOTECH ATELIER
1

За първи път отбелязваме Световен ден за безопасност на пациента

През май 2019 г., по време на 72-та сесия на Световната здравна асамблея, 194 държави- членки на СЗО се обединиха и определиха 17-ти септември за Световен ден за безопасност на пациента, който ще се отбелязва всяка година под надслова: „Безопасност на пациентите: глобален здравен приоритет“
1

Институции и граждани се обединиха срещу рекламата, промоцията и спонсорството от страна на тютюневата индустрия

Институции и граждански организации се ангажираха да противодействат на рекламата и промоцията на тютюневи изделия, на спонсорството от страна на тютюневата индустрия, както и на популяризирането и идеализирането на публичния образ на тютюневата индустрия в България
0

Провеждане на обществен форум за гражданското участие в политики и законодателство

Общата цел на проекта е повишаване на гражданското участие в процесите на формулиране, изпълнение и мониторинг на политиката и законодателството в сферата на безопасността на храните и оценката на риска по хранителната верига.