Гражданско участие на мрежи от НПО в мониторинга и оценката на политиките

На този етап се оценява и проследява ефектът от имплементиране на политиките