Световната седмица за отговорно прилагане на антибиотиците 12-18 ноември 2018

Уважаеми колеги, от името на Офиса на Световната здравна организация в България и Националния център по заразни и паразитни болести бихме искали да ви поканим на 12 ноември (понеделник) от 10.30 ч. на пресконференция по повод стартирането на Световната седмица, посветена на осведомеността за отговорно прилагане на антибиотиците 12-18 ноември 2018 г. Събитието ще се проведе в зала 17 на Националния център по заразни и паразитни болести (НЦЗПБ) на адрес: бул. „Янко Сакъзов“ 26.

Покана до медиите

 

Световната седмица за отговорно прилагане на антибиотиците

12-18 ноември 2018

 

ВРЕМЕТО НИ С АНТИБИОТИЦИТЕ ИЗТИЧА. ПРОМЯНА ТРЯБВА ДА ИМА

 

Много от постиженията в  медицината  от миналия век могат да бъдат загубени в следствие на нарастващата антибиотична резистентност. Лечими в миналото инфекциозни заболявания могат отново да се превърнат в глобален проблем. Това вече се случва. Днес антибиотичната резистентност е навсякъде и има потенциала да засегне всеки, независимо от възраст и държава.

 

Уважаеми колеги, от името на Офиса на Световната здравна организация в България и Националния център по заразни и паразитни болести бихме искали да ви поканим на 12 ноември (понеделник) от 10.30 ч. на пресконференция по повод стартирането на Световната седмица, посветена на осведомеността за отговорно прилагане на антибиотиците 12-18 ноември 2018 г. Събитието ще се проведе в зала 17 на Националния център по заразни и паразитни болести (НЦЗПБ)  на адрес: бул. „Янко Сакъзов“ 26.

 

Участници:

 • Проф. Д-р Тодор Кaнтарджиев, д.м.н, м.з.м. – директор на НЦЗПБ и зав. отдел „Микробиология”
 • Д-р Скендер Сила – Представител на Световната здравна организация в България
 • Доц. Михаил Околийски – експерт „Обществено здраве“ в българския офис на СЗО
 • Доц. Д-р Иван Иванов – завеждащ Националната Референтна Лаборатория “Kонтрол и Mониториране на Aнтибиотичната Резистентност” (НРЛ “КМАР”)
 • Проф. Христо Даскалов, двм – ръководител на Национален център по безопасност на храните към Национален Диагностичен Научноизследователски Ветеринарномедицински Институт (НДНИВМИ)
 • Пенка Георгиева – Пациентски организации „Заедно с теб“

 

Теми:

 • Ключови факти и защо антибиотичната резистентност е глобален проблем. Какво ускорява възникването и разпространението на антибиотичната резистентност в съвремието ни? Кои са най-сериозните заплахи днес?
 • Съвременни аспекти и социална тежест на антимикробната резистентност – данни от най-новото европейско проучване.
 • Новият план на ЕС против антимикробната резистентност при животни, хора и околна среда. Факти и статистика.
 • Рационална антибиотична употреба при деца – обща мисия на лекари, пациенти и институции.
 • СЗО с инициативи за борба с антибиотичната резистентност. Ролята на всеки от нас за едно общо здраве – ONE HEALTH.

 

За допълнителна информация:

Елена Цонева-Папуджиева, PR Care – 0878 865077

Росяна Сотирова, PR Care – 0897 921690