СТАДА (STADA) в лидерска позиция за 2019 г. след инвестиции в секторите за продукти за грижа за здравето и генерици

Отчетеният ръст на продажбите с 12% до 2,61 млрд. евро за миналата година включва ръст на продажбите на генерични лекарства с 11% до 1,53 млрд. евро и ръст на продажбите на брандирани продукти с 13%, които достигнаха 1,07 млрд. евро. Групата отбелязва силен органичен ръст на продажбите от 8%.

Чрез инициативи за увеличаване на производителността и текущата оперативна ефективност СТАДА още повече засили интегритета на веригата си на доставки и нискоразходния си оперативен бизнес модел. Тези мерки се отразиха на печалбата преди данъци, лихви и амортизации (EBITDA), която скочи с 24% и достигна 625,5 млн. евро.

 

„През 2019 година СТАДА България генерира пазарен дял, постигна растеж на бизнеса над ръста на пазара на генерични лекарства, и увеличи броя на служителите си с над 30%.  СТАДА допълнително ще засили присъствието си на българския пазар с придобиването на Валмарк, с непрекъснат растеж с темпове над ръста на пазара и навлизане в нови терапевтични сегменти, като нашата ясна цел е да продължим да осигуряваме висококачествени и достъпни продукти за хората в България”, допълни Деян Лаковски управител на “СТАДА ФАРМА България” ЕООД.

СТАДА надскочи своите конкуренти и завладя значителен пазарен дял на почти всички свои основни пазари през 2019 година. Двуцифрен ръст на продажбите бе отбелязан в Германия, Италия, Испания, Франция и Великобритания. В Русия новоназначен управленски екип прилага стратегия за оптимизация, за да адресира спада, отбелязан през 2019 г.

Едновременно с двойното разширяване на европейското си присъствие СТАДА продължи да инвестира в нововъзникващи пазари и по-конкретно в Близкия Изток, Виетнам и Филипините. 

 

Ключови събития за 2019 година

  • Въвеждането на генеричните лекарства с комбинацията от активни съставки амлодипин/валсартан в Европа след успешна отмяна на патента.
  • Добавянето на Грипостад Комплекс към популярния ни бранд за лечение на простудни заболявания, както и пускането на иновативна, готова за употреба лекарствена форма на бортезомиб на пазара в 14 държави, са доказателства за успехите на СТАДА в реализацията на нови лекарствени продукти. 
  • Дългосрочно споразумение с Xbrane за съвместно разработване на биоподобни лекарства ще предостави на компанията допълнителни възможности за развитие.  Освен това през август СТАДА пусна първи на пазара биоаналога Мовимия терипаратид в Европа.
  • През ноември в резултат на стратегическо партньорство с “Алвотех” порфолиото от продукти в процес на разработване се обогати със седем кандидат-биоподобни продукти.
  • Придобиванията, за които имаше сключени споразумения в края на 2019 година и които наскоро бяха успешно завършени, също засилиха съществено присъствието на СТАДА в Централна Европа, Русия и Общността на независимите държави (ОНД).
  • Сделките за портфолиото на “Такеда” от близо 20 бранда на продукти, отпускани без лекарско предписание, в Русия и ОНД и за “Валмарк” в Централна Европа ще осигурят значителна критична маса на дейността на групата, свързана с продуктите за грижи за здравето, а присъединяването на украинската “Биофарма” дава на СТАДА силен потенциал за растеж както при лекарствените продукти, отпускани по лекарско предписание, така и при продуктите без лекарско предписание.
  • През миналата година СТАДА разшири своето портфолио от продукти за грижи за здравето в Европа и чрез покупката на пет бранда на продукти за грижа за кожата и детски сироп за кашлица от “ГлаксоСмитКлайн” (GSK).

 

 

Относно STADA Arzneimittel AG

Централата на дружеството STADA Arzneimittel AG е в Бад Вилбел, Германия. Компанията следва стратегия, структурирана около два „стълба“ – генерични лекарства, включително специални медикаменти, и продукти за грижи за здравето без лекарско предписание. STADA Arzneimittel AG продава своите продукти в близо 120 държави. През 2019 финансова година СТАДА (STADA)  е отчела нетни продажби на групата в размер на 2 608.6 млн. евро и EBITDA в размер на 625.5 млн. евро. Към 31 декември 2019 г.  

СТАДА (STADA)  има 11 100 служители в целия свят.

 

Допълнителна информация за журналисти:

PR Care/PR агенция/Бул. Македония, No 12/София 1000

Лице за контакт: Елена Цонева – Папуджиева/ Телефон: +359 878 865077/Имейл: elena@prcare.bg

Лице за контакт: Росяна Сотирова/Телефон: +359 897 921690/Имейл: rosyana@prcare.bg

Или ни посетете на адрес: www.prcare.bg