СТАДА (STADA) придобива Валмарк (Walmark) – водеща компания в Централна Европа в сферата на продуктите за грижа за здравето

СТАДА осъществява дейност на множество различни пазари с устойчиви перспективи за растеж. Групата следва стратегия, структурирана около два „стълба“ и фокусирана върху генерични лекарства, включително специални медикаменти, и продукти за грижи за здравето без лекарско предписание

 

 

  • Валмарк е производител на утвърдени и с водещи пазарни позиции брандове на продукти за грижа за здравето в Централна Европа
  • Силен потенциал за растеж в географските региони, в които Валмарк извършва бизнес понастоящем и в цяла Европа, подкрепен от инвестиции на СТАДА за още по-добро комерсиализиране на продуктите на Валмарк

 

  • Главният изпълнителен директор на СТАДА Петер Голдшмидт: “Придобиването на Валрмак ни дава възможност да разширим своето портфолио от брандирани продукти за грижа за здравето в Централна Европа и да засилим международното присъствие на бизнеса ни като цяло.”

 

Снимка: Петер Голдшмидт

 

 

Бад Вилбел4 ноември 2019 г. – Акционерното дружество STADA Arzneimittel AG („СТАДА“или „Групата“) днес обявява придобиването на Walmark a.s. („Валмарк“ или „дружеството“) от „Мид Юропа Партнърс (Mid Europa Partners).

 

Валмарк е водещ производител на продукти за грижа за здравето в Централна Европа, притежаващ уникално портфолио от утвърдени търговски марки на продукти за грижа за здравето в множество различни категории. Те включват „Витамини и минерали“, „Продукти за детското здраве“, „Продукти за здравето на жената“, „Продукти за здравето на мъжа“, „Продукти за грижа за ставите“, „Продукти за стомашно-чревния тракт“ и „Продукти за настинки и грип“ и генерират непрекъснат силен растеж. Сред ключовите брандове са Биопрон (за добро чревно здраве), Марсианци (хранителни добавки за деца), Уринал (проблеми с пикочните пътища), Проензи (за поддържане на ставите), Простенал (за проблеми с простата), Белиема (интимна хигиена) и Синулан (за горните дихателни пътища).

 

Основана през 1990 година и базирана в Чешката република, Валмарк има директно присъствие в девет държави от Европейския съюз, включително Чешка република, Словакия, Полша, Унгария, България, Румъния, Литва, Латвия и Естония, и продава своите продукти в повече от 40 държави в целия свят. Дружеството има над 540 служители и поставя силен акцент върху иновациите. СТАДА ще интегрира модерните производствени мощности на Валмарк в Тринец в глобалната си производствена мрежа. „С Валмарк ние разширяваме още повече портфолиото на СТАДА от глобални брандирани продукти“, заяви Петер Голдшмидт, Главен изпълнителен директор на СТАДА. „Придобиването на портфолиото на Валмарк от хранителни добавки е напълно в унисон с нашата стратегия да бъдем лидер в областта на брандираните продукти за грижа за здравето и генеричните лекарства.“

 

Портфолиото от продукти на Валмарк отлично допълва текущото портфолио на СТАДА.

 

 

Щефан Вагнер, Директор „Европейски пазари“ в СТАДА, коментира:

„В резултат на това придобиване ние значително засилваме присъствието си в Централна Европа и особено в Чешката република, Словакия, Румъния, България и Унгария. Ние също така обмисляме начини, по които да предлагаме брандовете на Валмарк на пазари извън географските региони, в които са добре познати понастоящем.“

 

Снимка: Щефан Вагнер

 

Относно STADA Arzneimittel AG

Централата на дружеството STADA Arzneimittel AG е в Бад Вилбел, Германия. Групата следва стратегия, структурирана около два „стълба“ и фокусирана върху генерични лекарства, включително специални медикаменти, и продукти за грижи за здравето без лекарско предписание. STADA Arzneimittel AG продава своите продукти в близо 120 държави. През 2018 финансова година СТАДА е отчела нетни продажби на Групата в размер на 2 330.8 млн. евро и печалба преди данъци, лихви и амортизации (EBITDA) в размер на 503.5 млн. евро. Към 31 декември 2018 г. СТАДА има 10 416 служители в целия свят.

 

 

За допълнителна информация:

Елена Цонева-Папуджиева, PR Care – 0878 865077

Росяна Сотирова, PR Care – 0897 921690