Blog

Стартира кампанията за превенция на колоректалния карцином „От съмнението до диагнозата“

Една година отнема от появата на първите симптоми до поставянето на диагноза рак на дебелото черво

Съобщение до медиите

Ракът на дебелото черво все по-често засяга млади хора.
До скоро се смяташе, че ракът на дебелото черво засяга основно възрастните хора. Има трайна тенденция той да се диагностицира при все повече млади хора. Затова алармираха специалисти по време на пресконференция по повод Световния ден за борба с колоректалния карцином (КРК), както още се нарича ракът на дебелото черво. Дискусията се проведе в Аджибадем Сити Клиник Онкологичен център, като главен организатор бе Федерация Български Пациентски Форум.

„Благодарение на съвременните методи на лечение, общата 5-годишна преживяемост с тази диагноза се е увеличила и вече е 80% дори за пациенти с напреднала форма на заболяването.“ информира Проф. д-р Асен Дудов дм, национален консултант по медицинска онкология и началник на Клиника по Медицинска онкология в Аджибадем Сити Клиник Онкологичен център. Той допълни, че въпреки тревожната статистика, има надежда. Участниците в дискусията обаче бяха единодушни, че от проявата на първите симптоми до поставянето на диагнозата се губи около година, която е решаваща за успеха на лечението.

„Въпреки, че генетиката вече е много напреднала, засега все още няма сигурни маркери, които да прогнозират дали даден пациент ще се разболее от рак на дебелото черво или не“, обясни проф. д-р Алексей Савов дм, който е национален консултант по Медицинска генетика. Проф. д-р Савов дм, който е и ръководител на Националната генетична лаборатория, уточни, че генетичните тестове, които се правят там, са много важни при пациенти с вече установено заболяване, тъй като позволяват да се определи конкретният тумор точно към каква терапия би бил чувствителен, а това повишава ефективността на лечението.

Д-р Патокова, специалист по клинична лаборатория и параклинични изследвания на онкологични заболявания, обясни, че широко използваният в практиката тест за кръв във фекалиите, не дава точен отговор дали даден пациент е с КРК или не, тъй като изследването може да бъде положително и при много други заболявания. Тя посъветва пациентите да не прибягват сами до изследване на туморни маркери, които също са несигурен източник.

Единственият метод, който може 100% да даде отговор дали се касае за рак на дебелото черво, е колоноскопията (метод за изследване, чрез който се наблюдава вътрешността на червата). Това обясни доц. д-р Стоян Ханджиев дм, началник на Клиниката по гастроентерология към Аджибадем Сити Клиник Онкологичен център. Затова е много важно общопрактикуващите лекари навреме да насочват своите пациенти към това изследване. Самите пациенти също могат да изискват да им се направи колоноскопия при наличие на анемия, промяна в навика за изхождане по голяма нужда, продължителни болки в стомаха или необяснима загуба на тегло. Доц. Д-р Ханджиев дм даде пример, че от 20 изследвани пациенти в неговата клиника за 1 седмица, двама са се оказали с КРК.

Проф. д-р Марина Гарчева дм, специалист по нуклеарна медицина, обясни, че позитронно-емисионната томография (PET/СТ) дава ценна информация за стадия, в който се намира заболяването, има важна роля и при проследяване на самото лечение.

Медицинкият онколог, д-р Светлана Ганчева акцентира, че най-съвременната тенденция в лечението на КРК е т.нар. прицелна терапия, която позволява много таргетирано лечение на тумора на дебелото черво. Тя се определя след провеждането на генетични тестове и е приложима най-вече при пациенти с метастазирал КРК (такъв, който има разсейки в други органи).

Д-р Николай Недев, началник на Отделение по лъчелечение и радиохирургия в Аджибадем Сити Клиник Онкологичен център, обясни, че лъчетерапията има основна роля в лечението на рака на ректума. Има случаи, в които е добре тя да бъде проведена още преди оперативното лечение, защото по този начин ограничава бъдещи разсейки и в други органи.

„Най-големият проблем в България е разкарването на пациента при различни специалисти докато не стане късно“, подчерта Иван Димитров, председател на Федерация Български Пациентски Форум.

Като част от кампанията, тази вечер Националният дворец на културата ще бъде осветен в синьо (синият цвят е международно признат, като цвят на рака на дебелото черво), в знак на съпричастност с хората, които се борят със заболяването. На 10 и 11 март ще има „син уикенд“. Инициативата ще се проведе на метростанция „Сердика“, където студенти-медици ще раздават листовки за болестта и ще информират гражданите за рисковите фактори, които могат да доведат до развитие на колоректален карцином и първите симптоми, при които да се обърнем към специалистите. Кампанията се провежда с подкрепата на Merck, като социално ангажирана и водеща научна и технологична компания в областта на здравеопазването, природните науки и високотехнологичните материали.

С подкрепата на Merck

Merck е водеща научна и технологична компания в областта на здравеопазването, природните науки и високотехнологичните материали. Около 50 000 служители по целия свят посвещават труда си да разработват технологии за удължаване и подобряване на качеството на живот – от биофармацевтични терапии за лечение на злокачествени заболявания и множествена склероза, най-съвременни системи за научни проучвания и производства, до течни кристали за смарт устройства и LCD телевизори. През 2014 г. Merck реализира продажби на стойност 11.3 млрд. евро в общо 66 държави по света. След придобиването на Sigma-Aldrich, Merck ще присъства на пазара в 67 държави.

Основана през 1668 г., Merck чества тази година своята 350 годишнина, и е най-старата компания в света производител на фармацевтични продукти и химикали. Семейството, основател на компанията, остава мажоритарен собственик на публичната корпорация. Merck, Дармщат, Германия притежава правата върху името и марката Merck в световен мащаб. Единствените изключения са САЩ и Канада, където компанията развива бизнес направленията си под имената EMD Serono, Millipore Sigma и EMD Performance Materials.

Аджибадем Сити Клиник Онкологичен център е модерно болнично заведение за комплексно и високотехнологично лечение на ракови заболявания. Лечебното заведение е част от здравната верига на Аджибадем – една от най-големите медицински структури в Турция и региона. Глобално веригата принадлежи към базираното в Малайзия публично дружество IHH Healthcare Berhad – световен лидер в предоставянето на висококачествени здравни услуги.
Оборудван е с 2 апарата за лъчелечение от най-висок клас и система за брахитерапия. Най-голямото предимство на болницата е фактът, че всеки пациент е обект на персонализиран подход и цялостно обхващане на здравословния му проблем – от поставянето на диагнозата, през цялостния протокол на лечение, наблюдение и контрол на болестта след изписване. В Онкологичната болница са обособени клиники по: Медицинска онкология; Лъчелечение и радиохирургия; Нуклеарна медицина; Образна диагностика; Клинична патология; Гастроентерология с модерен ендоскопски сектор.

За допълнителна информация:
Елена Цонева- Папуджиева, PR Care – 0878 865077
Росяна Сотирова, PR Care – 0897 921690