Стартира кампания в помощ на пациентите с онкологични заболявания и отделенията за лечението им

Национална благотворителна кампания „ Да помогнем на най-уязвимите” ще осигурява защитни средства и тестове за пациенти и медици

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сдружение „Спри рака” с подкрепата на Портал на пациента – www.portalnapacienta.bg, стартира Национална благотворителна кампания „Да помогнем на най-уязвимите!”.

 

Мисията е да се съберат средства за дезинфектанти, за защитни средства – маски, шлемове, ръкавици, облекла, както и за тестове за COVID-19. Те ще бъдат закупени и предоставени на онкологичните отделения и комплексни онкологични центрове. Така ще се гарантира и на пациентите, и на медицинските екипи, че няма да се заразят по време на лечение. Защото пациентите с рак са особено уязвими, а COVID-19 е много агресивен и засяга тежко преди всичко хора със слаба имунна система, каквито са онкологичните пациенти.

„В сегашното извънредно положение е крещяща нуждата да подкрепим тези хора. Първо, да не се отказват от лечението си. Много от тях са уплашени и, за да не се заразят, си стоят вкъщи, отказват да се лекуват, не ходят на процедури, не изпълняват назначените им терапии. Важно обаче за живота на тези хора е да продължат лечението си,обсъждайки това със лекуващите лекари и специалисти, а тези, които вече са в ремисия, да подсилят имунната си система.

 

Бихме искали с кампанията ни всички тези хора да усетят „подкрепа”, обясни председателят на Сдружение „Спри рака” Росица Касабова.

Всеки, който иска да помогне, може да го направи на банковата сметка на сдружение „Спри рака”:  BG11DEMI92401000169397.

 

Пациентите с онкологични заболявания  са специфична група, която не може  и не бива  радикално да прекъсне своето лечение в състояние на пандемия, но цялостният подход към тях може да бъде оптимизиран с цел да се намали риска от инфекцията. Най-общо казано, ефективното лечение на рак е по-важно за оцеляването на пациента, отколкото преувеличените предпазни мерки в смисъл на ненужни прекъсвания или отлагания в лечението.Но това е строго индивидуално решение и трябва да се вземе от специалист

На този фон също трябва да се подчертае още веднъж, че пациентите, чието заболяване се контролира от специфична терапия, обикновено преживяват по-малко инфекции, отколкото пациентите, които не се лекуват ефективно.

Какво показват първите анализи на заболеваемостта/протичането на инфекцията с COVID-19 при пациенти с онкологично заболявания?

 

През това тревожно време онкологичната общност е изправена пред безпрецедентни предизвикателства. Според Американското дружество за борба с рака, тази година в САЩ ще бъдат диагностицирани близо 5000 нови случая на рак на ден. Първоначалните доклади сочат, че COVID-19 може да бъде особено смъртоносен при пациенти с онкологични заболявания.

 

Затова специалистите по онкология и всички,участващи в диагностиката, активното лечение и проследяването на заболяването, трябва да обмислят как да:

1)Балансират забавянето при диагностицирането или лечението на рак спрямо риска от потенциална експозиция на COVID-19.

2) Смекчат риска, свързан с поведението за защита и  за социално дистанциране.

3) Да управляват подходящото разпределение на ограничени ресурси в здравеопазването в този безпрецедентен период на криза.

 

Известно е, че COVID-19 засяга тежко възрастните хора и тези със съпътстващи заболявания,с понижен имунитет.Т.е диагнозата рак поставя тези пациенти в значително повишен риск. В ранните доклади от Китай пациентите с онкологична диагноза, заразени с COVID-19, са с много висок риск от усложнения, включително необходимост от включване на вентилационна подкрепа или с фатален изход.

Необходимо е да се прецизира всяка една интервенция , спрямо риска от неволно излагане на COVID-19, особено през началните седмици и пика на пандемията, когато рискът от вирусното разпространение не може да бъде преценен.Пациентите са особено слаби след хирургични интервенции, химиотерапия или лъчева терапия.

По данни на National Clinical Research Center for Respiratory Disease и National Health Commission of the People’s Republic of China изглежда, че пациентите заразени с COVID-19 имат по-висока честота на онкологични заболявания сравнени с общата китайска популация – 1% спрямо 0.29% на 100 000 души според данните от епидемиологичната статистика за онкологични заболявания на Китай за 2015г. Белодробният карцином е водещ по честота с 28% от всички случаи, като 25% от пациентите са с неясен статус на моментното лечение, а останалите 75% са на различен етап на лечение след първична резекция на тумора. В тази група пациенти е установено със статистическа достоверност и по-висока честота на усложнения/животозастрашаващи събития (конкретно в анализа за крайна точка е приета нуждата от инвазивна вентилация или смърт) – 39% срещу 8%, Fisher’s exact p = 0.0003.13 Какво показват първите доклади от Италия – най-тежко засегната от епидемията европейска държава – от регистрираните случаи на смърт в следствие инфекция с COVID-19 30% са с доказана исхемична болест на сърцето, 35.5% са с диабет, 20.3% са с активно онкологично заболяване. Само 0.8% от пациентите нямат регистрирано придружаващо заболяване, 25.1% имат едно придружаващо заболяване, 25.6% имат две, а 48.5% имат три и повече.

 

Тази сатистика ни кара да предприемем незабавно мерки в подкрепа на пациентите с онкологични проблеми и отделенията за активно лечение!

„ДА ПОМОГНЕМ НА НАЙ-УЯЗВИМИТЕ”

 

 

За допълнителна информация:

 

Елена Цонева-Папуджиева, PR Care – 0878 865077

Росяна Сотирова, PR Care – 0897 921690