Участието на европейски граждански организации във формиране, изпълнение и мониторинг на политики по оценка на риска по хранителната верига е утвърдило успешни модели и добри практики

Те обхващат всички етапи на политическия цикъл в държавите членки на ЕС.