Blog

В навечерието на първи юни Коалиция HPV поиска от МЗ действаща политика за ваксинопрофилактика

Мисията на експертната, неправителствена Коалиция HPV е преди всичко превенция на заболяванията, свързани с човешкия папилома вирус (ЧПВ/HPV). Затова изисква от МЗ да се ускори Националната програма за първична профилактика на рака на маточната шийка в Република България, която се изпълнява едва 1% до 3%.

В навечерието на първи юни представители на Коалиция HPV проф. д-р Радка Аргирова – председател на Българското дружество по медицинска вирусология и д-р Момчил Баев – основател на Фондация „Астра Форум“ входираха отворено писмо в ученическа раница до Министерство на здравеопазването и всички здравни институции с настояване за действаща политика за ваксинопрофилактика в България. Символичното послание е за по- голяма грижа към здравето на децата и дава старт на информационната кампания на коалицията „Защити бъдещето им!“.

 

„Глобалната цел на СЗО за елиминиране през 2030 г. на ЧПВ, причиняващ рак на маточната шийка и други ракови заболявания при двата пола, изглежда недостижима за нашата страна, ако не се вземат спешни мерки за повишаване на ваксиналното покритие в България. Това е възможно само при поставяне на краткосрочни цели и стъпки, които да спомогнат за ваксинопрофилактиката, и ангажираност на здравните власти към проблема“, се казва в писмото.

 

Коалиция HPV призовава за промени в краткосрочен план, които да гарантират постигането на годишни цели за ваксинално покритие в таргетната група (момичета от 9 до 14 г.): 15% през първата година; 25% – втората година; 35% – в третата. Според експертите от Коалицията заложените цели могат да се достигнат, ако се проследяват регулярно, като се обявяват постигнатите резултати и се предвидят стимули за изпълнителите на здравна дейност. Една от възможностите е изравняването на заплащането за поставяне на задължителни и на препоръчителни ваксини, тъй като това е изключително важно за общественото здраве.

 

От Коалиция HPV настояват за стартиране сред таргетните групи на национална информационна кампания за превенция на свързаните с HPV заболявания на Министерство на здравеопазването, за кампании на регионалните здравни инспекции и/или кампании за информираност на подрастващите в училищата, съвместно с Министерство на образованието.

 

Препоръка на експертите от Коалицията е да се промотира моделът на ваксинации през целия живот.

 

В заключение в писмото се казва: „Очакваме реакция от Вас с поемане на конкретни ангажименти, отговорни лица и времеви хоризонт за достигне на поставените краткосрочни цели! В 30-дневен срок очакваме от Вас насрочване на среща с представители на Коалицията за обсъждане на предложените от нас спешни промени, както и насрочване на срещи на всяко тримесечие с Вашия екип за проследяване на прогреса и комуникация на постигнатите резултати.“

 

Подписалите се членове на Коалицията са:

•Проф. д-р Радка Аргирова – председател на Българското дружество по медицинска вирусология

•Доц. д-р Михаил Околийски – управляващ офиса на СЗО в България

•Д-р Гергана Николова – член на УС на БЛС

•Д-р Антоанета Томова – началник отделение по медицинска онкология в Комплексен онкологичен център Пловдив

•Доц. д-р Йорданка Узунова – член на Българска педиатрична асоциация

•Доц. д-р Илия Карагьозов – председател на Българската асоциация по онко-гинекология,

•Д-р Христиана Бацeлова – началник Хигиенно-епидемиологичен отдел, УМБАЛ „Свети Георги“ ЕАД, гр. Пловдив

•Д-р Момчил Баев – основател на Фондация „Астра Форум“”

•Проф. Ивайло Търнев – Национална мрежа на здравните медиатори, председател на фондация „Здравни проблеми на малцинствата“

•Ивайло Спасов – директор комуникация и социално развитие към УНИЦЕФ – България

•Пламена Николова – директор „Национална мрежа за децата“

•Д-р Радосвета Стаменкова – изпълнителен директор на Българска асоциация по семейно планиране и сексуално здраве

•Доц. Христина Лебанова – Социална фармация и фармацевтично законодателство – МУ – Плевен