Blog

Д-р Александър Шинков: От хималайската сол полза няма, консумирайте йодирана

Д-р Александър Шинков е специалист по ендокринология и болести на обмяната в УСБАЛЕ „Акад. Иван Пенчев“- София. Той е сред основните говорители в научния симпозиум „Тиреоиден карцином – новости в диагнозата, лечението и проследяването“, който се провежда на 16 и 17 март в столичния хотел „Сенс“.

Доктор Шинков, какво представлява ракът на щитовидната жлеза и каква е заболеваемостта от него?

Съществуват няколко различни злокачествени заболявания на щитовидната жлеза. Най-честото от тях е папиларният карценом – около 80-85% от всички случаи. По-рядък е фоликуларният карцином – 10 – 15%, има и медикуларен карценом – 3-5%, а най-редкият е недиференцираният карценом – около 1 %. Папиларният е най-честият и е с най-добра прогноза. Неговата честота нараства не само в България, но и по света. Това са малките карциноми, които са клинично неизявени и са с добра прогноза. Най-редкият, недиференцираният, е най-смъртоносен, но той се среща изключително рядко. Той е много агресивен и преживяемостта при него е много малка.

При папиларния карценом, когато се установи и лекува навреме, преживяемостта е 100 процента. Проучване, направено на базата на аутопсирани случаи показва, че той се намира в щитовидните жлези на от 5 до 33% от аутопсираните.

Защо разликата в процентите е толкова голяма?

Защото това са данни според различни автори на различни изследвания.

Смята се, че щитовидната жлеза представлява един резервоар на микропапиларни карциноми, голямата част от които никога не се превръщат в клинично заболяване. Нарастването на честотата на папиларния карцином в последните години е в значителна степен за сметка и на повишеното откриване със съвременните методи.

Съществуват ли ендемични райони за рак на щитовидната жлеза  в България и в Европа?

Не, няма ендемични райони за рак на щитовидната жлеза. В България няма и ендемична гуша, тъй като солта се йодира от 1956 година.

Има ли отношение йодният дефицит към карцинома на щитовидната жлеза?

Има отношение. Йодният дефицит увеличава честотата на фоликуларния карцином. В йоддефицитните райони папиларните карциноми са малко. Има обаче възглед, че може би, твърде големият прием на йод увеличава малко честотата на папиларния карцином.

Какво може да направи човек при един относително спокоен начин на живот, без промишлени аварии, за да  си осигури необходимия баланс на йод в организма?

Нищо не бива да прави. Човек трябва да се храни нормално – рационално, пълноценно, вкусно. Достатъчно е само да използва йодирана готварска сол.

Има ли място в здравословното хранене на човека хималайската и други алтернативни и така модерни в послено време соли?

Медицината и модата са две коренно различни неща. Преди четири – пет години бях в Непал. Там, в магазините за туристи, продаваха хималайска сол, но непалците ползваха обикновената, традиционна сол. Важно е да се знае, че йодният дефицит е от факторите, които повлияват възникването на рака на щитовидната жлеза, но освен това увеличават риска за гуша, репродуктивни проблеми, а в случаите на тежък йоден недоимък – кретенизъм. Затова йодираната сол не е въведена в практиката случайно. Чрез нея човек си набавя необходимото количество йод.

Има ли възрасти, рискови за възникване на рак на щитовидната жлеза?

Критична за по-нататъшното развитие на рака е радационнията етспозиция в ранна детска възраст. С всяка следваща година от развитието на живота този риск намалява. Ако например, се получи облъчване в резултат на голяма прамишлена авария в първите четири – пет години от живота, опасността е около 500 пъти по-голяма, отколкото при останалото население. Ако това се случи между 15-а и 18-а година, рискът е двойно по-малък,  след това  съществена опасност няма. Следователно, замърсяването с радиоактивен йод е огромен рисков фактор, но в ранна детска възраст.

Кои други фактори оказват влияние?

Не е ясно. Смята се, че причина могат да бъдат и някои замърсители, например ретардантите (специални вещества, които се използват за гасене на огъня) на противопожарните системи. Известно е, че при жените има по-голям риск за развитие на рак на щитовидната жлеза, отколкото мъжете.  Има данни обаче, че заболяването протича по-агресивно при силния пол.

Известно е, че в България се употребява йодирана сол. Достатъчна ли е тази профилактика, не е ли необходима и друга?

Ако консумираме йодирана сол, действително, няма нужда от друга профилактика. Следва да се знае, че бременните жени имат нужда от двойна доза. Затова  в повечето хранителни добавки за тях също е включен този елемент. Населението трябва да я ползва, да не се залъгва с хималайска и други, алтернативни соли.

Има ли симптоми ракът на щитовидната жлеза?

Няма признаци. Когатое се появят някакви симптоми, това означава, че заболяването е напреднало. Те могат да се изразяват в появата на твърд възел в щитовидната жлеза, увеличаване на лимфните възли в областта на шията, промяна в гласа, задух и затруднено преглъщане.


На какъв период човек трябва да си прави профилактични прегледи за рак на щитовидната жлеза?

Няма смисъл поголовно да се изследват всички хора, защото няма да повлияе на преживяемостта. Ако започнат да се правят масово такива прегледи, вероятно ще се открият множество  много малки карциноми, които нямат клинично значение и ще се извършват излишни манипулации. Има смисъл обаче да се изследват хората в риск. Това са тези, които са преживели лъчелечение за тумори в детска възраст. Работещите в среда с йонизиращо лечение, особено ако са започнали работа в по-млада възраст, имат повишен риск в някаква степен. Това се отнася и за хората, които имат човек от семейството с рак на щитовидната жлеза. При тези с тироид на Хашимото също има смисъл да се прави периодичен контрол.

Източник: MedicalNews.bg