За първи път отбелязваме Световен ден за безопасност на пациента

През май 2019 г., по време на 72-та сесия на Световната здравна асамблея, 194 държави- членки на СЗО се обединиха и определиха 17-ти септември за Световен ден за безопасност на пациента, който ще се отбелязва всяка година под надслова: „Безопасност на пациентите: глобален здравен приоритет“

Информация за медиите

 

„Да говорим за безопасността на пациента!“

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уважаеми колеги,

В България Офисът на Световната здравна организация със съдействието на Министерство на здравеопазването и с подкрепата на онлайн платформата за социално значими заболявания Портал на пациента – www.portalnapacienta.bg за първи път ще отбележат Световния ден за безопасност на пациента на 17.09.2019 г. в обновената аудитория на СБАЛАГ „Майчин дом“, от 10.00 ч. до 12.00 ч. с дискусия между пациентски организации и здравни експерти на тема: „Да говорим за безопасността на пациента!“, а от 20.30 часа Националния дворец на културата ще светне в оранжев цвят.

 

Световният ден за безопасност на пациента ще помогне на пациентите да бъдат по-осведомени и ангажирани към собственото си здраве. Ще повиши информираността сред лидерите на мнение в здравеопазването, здравните работници и други ключови страни за необходимостта от формулиране на политики, създаване на работна култура и осигуряване на грижи, в които безопасността на пациентите е приоритет.

 

ПРОГРАМА

 

 • 09.30 ч. – 10. 00 ч. Регистрация и откриване
 • Откриване– доц. Михайл Околийски, експерт в Офиса на Световната здравна организация в България
 • Приветствие от Министерство на здравеопазването (МЗ)– Весела Вучкова, главен експерт Европейска координация и международно сътрудничество към МЗ
 • Безопасността на хората с редки заболявания – минало, настояще, бъдеще – Владимир Томов, председател на Национален Алианса на хората с редки болест, председател на фондация „В помощ на здравето“, основател на Портал на пациента – www.portalnapacienta.bg
 • Бърза и безопасна информация за пациента от Горещия телефон на НЗОК – Петя Сотирова, началник отдел „Информационен център“ в НЗОК
 • Организация на здравната система и безопасността на пациента – д-р Стойчо Кацаров, председател на Сдружение „Център за защита правата в здравеопазването“
 • Глобално предизвикателство за безопасност на пациентите в аспект превенция и контрол на инфекциите, свързани с медицинското обслужване– Доц. д-р Росица Вачева-Добревска, дм, мзм- председател на Българската асоциация за  превенция на контрол на инфекциите „БулНозо“
 • Безопасност на децата с диабет в детската градина и училището в България – Росица Пандова, председател на Сдружение „ Култура и здраве без граници“
 • Информираност, безопасност и достъп – Аркади Шарков, здравен икономист – Експертен клуб за икономика (ЕКИП)
 • Терапевтичен достъп и безопасност на пациентите: Предизвикателства и решения – Пенка Георгиева, председател на Пациентски организации „Заедно с теб“ в Терапевтичен алианс на Европейската мрежа от неправителствени организации „Активни граждани“
 • Интернет пространството и безопасността на пациента – Мария Силяновска, председател на Сдружението на засегнатите от болести на щитовидната жлеза ВИОМ
 • Опасностите за пациентите при липсата на лекарства. Интернет пространството като спасение – https://moeto-lekarstvo.com/ – Боряна Ботева, председател на Сдружение за развитие на българското здравеопазване, зам. председател на Организация на пациентите с ревматологични заболявания в България (ОПРЗБ)
 • Безопасни ли са медикаментите за епилепсия? – Веска Събева , председател на Асоциация на родители на деца с епилепсия (АРДЕ)
 • Регистър на онкоболните в България- роля и значение. Проследяемост на успешните практики и ролята им в успешното лечение на пациента – Росица Касабова, председател на Сдружение „Спри рака“
 • Добри практики за безопасност на пациента – опита на Българско сдружение на болните от болестта на Бехтерев (БСБББ) – Албена Янева, член на УС на (БСБББ)
 • Дискусия и обща снимка

 

Модератор – Елена Цонева- Папуджиева, PR Care

 

 

За допълнителна информация:

Елена Цонева-Папуджиева, PR Care – 0878 865077
Росяна Сотирова, PR Care – 0897 921690