Информацията е необходима, но трябва и да се действа

Порталът www.portalnapacienta.bg е създаден, за да помогне на пациентите, на специалистите, които се занимават с различните заболявания и на всички, които се грижат за болен човек в семейството, особено, ако има хронично болни, заяви председателят на първата у нас он лайн платформа за информираност за социалнозначимите заболявания Владимир Томов.

Семейната среда е от особена важност в тези случаи. Има и доброволци, които се включват този процес, както и колеги, сподвижници. Порталът е насочен към информация, която да бъде предавана от водещите специалисти – към пациентите и към всички, които са съпричастни  в процеса на подобряване на здравния климат в страната.

 

По думите на Томов, порталът разполага с бутони със съответните имена – онкология, кардиология, диабет и т.н., те сега са шест, но  с времето форматът ще се разшири и ще бъдат включени и нови направления в медицината.

 

От една страна ще бъде основното направление, а от друга – конкретните групи и заболявания.

 

От основно значение за поддържане на портала е участието на НЗОК, тъй като има пряка ангажираност на пациентите и техните семейства с начина, по който те получават лечение чрез нашата здравна система – протоколите. В много случаи информацията е неразбираема, недостатъчна или неточна. Стремим се с този портал да разширим информацията, за да могат хората  по-бързо да достигнат до същността на своето лечение.

 

Партньорството с институциите и болниците пък ни дава здрава основа за комуникация по отношение на достоверността на информацията. Знаем, че трябва да има достоверна информация, но трябва и да се действа и нашето действие е именно този портал.

 

Източник: Bnr.bg