Какво е да си HR мениджър в компания с над 50 000 души персонал?

Ролята на HR мениджъра в една компания нараства все повече. И въпреки че в България управлението на човешкия капитал стана „модерно“ сравнително скоро, все повече компании поставят акцент върху това в своята стратегия. За да разберем повече за интересните практики, се обърнахме към един от HR мениджърите в компания с над 350 години ценности и принципи, които са помогнали за нейното развитие и до ден днешен – Merck. Това е научно-технологична компания в областта на здравеопазването, науката за живота и същевременно един от фармацевтичните лидери в световен мащаб. Разговаряме с Латина Димитрова – HR мениджър за България и Сърбия.

– Каква е стратегията на Мерк по отношение на наемането на служители – гледа на тях като дългосрочен актив, предпочита да работи с някои от тях по конкретен проект до неговото завършване или комбинация от двете?

– В Merck вярваме, че служителите са най-дългосрочният ни актив и в този смисъл се стараем да привличаме и задържаме специалисти, които освен необходимата квалификация, притежават стремеж към развитие, инициативност и поглед към науката.

– Какви са качествата, които търсите в един служител, за да стане част от семейството на Merck?

– Качествата, на които Merck държи и поощрява служителите си да развиват и усъвършенстват са сътрудничество, целенасоченост, иновативност, ориентация към постигане на резултати, поглед към бъдещето, вдъхновение и любопитство за наука и иновации. Аз бих добавила и желание за работа и позитивно отношение.

– Успявате ли да намерите достатъчно образовани и опитни специалисти от България или се обръщате и към хора от други страни? По-добра ли е ситуацията в България спрямо Сърбия?

– Опитът ми към момента във фармацевтичния сектор доказва, че е все по-трудно да се намерят и привлекат добри кадри, а предизвикателствата в този бизнес са много. Прави ми впечатление, че в Сърбия идентифицирането на опитни специалисти е по-лесно, което според мен се дължи на по-слабо развития фармацевтичен пазар в сравнение с България, където конкуренцията е голяма.

– В кое от направленията имате най-голям брой служители и защо? Колко е общият брой на служителите в компанията?

– Във Healthcare бизнеса са съсредоточени най-много служители, тъй като пазарът на лекарствени продукти у нас предоставя повече възможности за реализация в сравнение с Life Science бизнеса. Броят на служителите в българското дружество е 60 души.

– Как извършвате оценката на вашите служители? Какво е важно за Мерк?

– Както повечето големи международни компании, така и Мерк има много добре установен и ясен процес по оценка на представянето. За нас е важно този процес да бъде прозрачен, обективен и ефективен, а начинът това да стане е да бъде достатъчно разбираем за всички, да бъде лесен за реализация, както от мениджмънта, така и от техните екипи, и разбира се стимулиращ постигането на по-добри резултати. Мерк вярва, че основен двигател на този процес е правилното разбиране на служителите за това какво се очаква от тях и по какъв начин техният принос ще се отрази на резултатите на компанията.

– Как стимулирате вашите служители?

– С уникална работна атмосфера и отношение, доверие във възможностите им, свобода на действие, отговорност към тях и прозрачност. Имаме и чудесни социални придобивки, но държим да привличаме специалисти, които държат и на останалото. Ежегодно се провежда вътрешно проучване за удовлетвореността на служителите в компанията и се предприемат активности насочени към подобряване на условията и постигане на още по-високо ниво на удовлетвореност.

– Едно от нещата, с които Мерк се гордее са принципите, които са наложени в компанията и са се превърнали в кодекс, благодарение на семейното ѝ управление. Как се приемат те от хората в България? Разкажете малко повече за тях?

– Като фамилна немска компания Мерк е доказала през годините, че не прави компромис с принципите на уважението като основа на всяко партньорство, отговорността, която обуславя нашите действия, прозрачността, като фундамент за взаимно доверие и куражът, който отваря вратите към бъдещето. В Мерк вярваме, че всеки един от нас чрез качеството на труда си и отношението към работата е своеобразен посланик на тези ценности и наша мисия е да ги защитаваме, като по този начин градим имиджа на компанията пред клиенти, партньори и пациенти.

– Колко важно е за Мерк управлението на таланти?

– Управлението на таланти е фокус на компанията и вярваме, че развитието е взаимна отговорност както на служителите, така и на компанията. Затова работим усилено в посока правилно идентифициране на нуждите от развитие на служителите паралелно с изискванията на бизнес средата. Създаваме култура и развиваме умения у служителите правилно да разбират нуждата от обучения и развитие, така че да бъде в хармония със стратегията на компанията, за бъдем максимално ефективни.

– Все повече компании предприемат иновативни подходи при провеждането на интервюта. Как протича едно интервю при вас?

– Интервюто е много важна част от стратегията ни да привличаме хора, които споделят нашата визия за бизнес и работна култура, както и основният начин и да опознаем човека, и да представим компанията. За нас е важно да създадем атмосфера, в която да дадем възможност на кандидатите да бъдат спокойни, за да могат да представят най-добре себе си, уменията и познанията, които притежават. Не се придържаме към строго определен подход, използваме различни методики в зависимост от спецификата на подбора, но преди всичко оставяме на кандидатите  свободата да бъдат себе си, за да се презентират успешно.

– Едно от предизвикателствата в HR-a е прогресивното скъсяване на дистанцията между йерархичните нива в една компании с цел по-ефективно ангажиране на служителите. Какво е Вашето мнение по този въпрос и как се справя Мерк с това?

– Разбирането на Мерк за функцията Човешки Ресурси е като партньор на служителите и бизнеса. Основна мисия е да улесним, а понякога и да създадем диалог между йерархичните нива. Смятам, че общите усилия и правилното разбиране за важността на тази мисия са ни направили успешни в това отношение.

– Професията HR е сравнително нова за България, ако погледнем развитието ѝ в световен мащаб. Какви според Вас са предизвикателствата пред HR-a в сектора на здравеопазването в България?

– Може би е така, но се развива динамично и за щастие все повече работодатели осъзнават смисъла и приноса на HR в една компания. В Merck HR е ценен и необходим бизнес партньор.  Както вече споменах, все по-трудно е да се намерят добри кадри с медицинско и фармацевтично образование, а предизвикателствата в този сектор са много. Мисля, че това е основен проблем, пред който са изправени фармацевтичните компании.

– Залага ли Мерк на собствено обучение на нови и неопитни служители под формата на стипендии или стажантски програми?

– Да, имаме стажантски програми, както на регионално, така и на локално ниво. С оглед на малката структура в България, мащабът на тези програми не е голям, но са въведени от ръководството в последните 2 години и са активно действащи. Стараем се да са максимално практични и се ангажираме сериозно с обучението на стажантите, които са избрали Merck, и правим всичко възможно да бъдат от полза на младите хора.

Като част от дългосрочната си стратегия, Мерк България участва в мултидисциплинарната конференция „Вдъхновяваща наука и иновации“, която се проведе в София на 03 май 2018 г. Там бяха обсъждани забележителните научни открития и постижения по отношение на човешкото здраве, както и какво предстои да се случи в областта на медицината и науката през следващите години. Участие взеха лекари, учени, социални предприемачи и представители на различни институции. Организатор на събитието е фондация “В помощ на здравето”, с подкрепата на Мерк България.

Основана през 1668 г., Merck е най-старата компания в света производител на фармацевтични продукти и химикали. Семейството, основател на компанията, остава мажоритарен собственик на публичната корпорация. Merck, Дармщат, Германия притежава правата върху името и марката Merck в световен мащаб. Единствените изключения са САЩ и Канада, където компанията развива бизнес направленията си под имената EMD Serono, Millipore Sigma и EMD Performance Materials.

Източник: Investor.bg