Проф. Марина Гарчева: Ракът на дебелото черво се установява с комплекс от изследвания

За това към какви изследвания трябва да прибегнем, ако имаме съмнение, че сме засегнати от рак на дебелото черво, разговаряме с проф. д-р Марина Гарчева, специалист по нуклеарна медицина в Аджибадем Сити Клиник.

Проф. Гарчева, нуклеарната медицина е едно от последните постижения на науката. Развитието й даде възможност за извършването на изключително прецизна диагностика, особено в областта на онкологичните заболявания, и за лечение. Приложима ли е тя при диагностицирането на рака на дебелото черво?

Този метод на изследване придоби популярност като ПЕТ/КТ (PET/СТ). Той не е първи метод за изследване на  пациентите със съмнение за колоректален карцином, както всъщност се нарича ракът на дебелото черво. За потвърждаването или отхвърлянето на тази диагноза се прави още фиброколоноскопия, която позволява и биопсия, както и ендоректална ултрасонография, и виртуална колоноскопия.

Важно е да се знае, че ПЕТ/КТ (PET/СТ) не се използва като скрининг тест за колоректален карцином, нито като първоначално изследване, защото не може да разграничи успешно доброкачествени от злокачествени  образувания, както и възпалителни изменения. Това е причината диагностиката на заболяването да включва комплекс от изследвания. Затова, не е редно човек сам да решава и да си самоназначава ПЕТ/КТ (PET/СТ), а при съмнение да се обърне към лекар – специалист и да изпълнява неговите съвети.

Преди изследванията с позитронно-емисионната томография (PET/СТ) необходимо ли е да се направят други изследвания, например на туморни маркери, които са много популярни напоследък?

Силата на нуклеарно медицинските изследвания е в това, че те обхмащат цялото тяло, което позволява визуализиране на съмнителни области близо и далеч от тумора, както и на самия тумор. Разбира се, за да бъдат визуализирани болестните изменения те трябва да достигнат определен размер. ПЕТ диагностиката е скъпа и свързана с лъчево натоверване на пациента, затова според европейските и световни стандарти се използва за първоначално диагностициране на колоректалния карцином само, ако останалите визуализиращи методи са неприложими, или заключенията им не са категорични. Предимства ПЕТ/КТ изследването има за определяне на неуголемени лимфни възли, както и за определяне на характера на чернодробни лезии. То е неоценим помощник на лекаря и за диагностициране на локални рецидиви. ПЕТ/КТ може да открие синхронни тумори на дебелото черво в хода на проследяването на други заболявания. Това е едно от големите му преимущества.

Възможни ли са грешки при ПЕТ/КТ (PET/СТ), както има разминавания при някои от лабораторните изследвания?

Не може да се каже, че има метод на изследване, който е застрахован от грешки. Затова понякога се налага комбиниране на няколко образни метода, или проследяване на пациентите в динамика, при което се разграничават бързо растящите, агресивни лезии. По този начин се свежда до минимум риска от неточно поставена диагноза. Същевременно, така лекуващият лекар е улеснен и може да назначи възможно най-ефикасното и подходящо лечение за пациента.

Съществува ли практика да се повтарят изследвания с ПЕТ/КТ, ако лекарят не е убеден в това, което вижда?

Изследванията се повтарят и при съмнение, но също и за да се уточни прогресията, обратното развитие, или стационирането, задържането на заболяването. Разбира се, за да бъдат отчетени разлики се спазват необходимите интервали  от време между изследванията.  Като функционален метод,  той отчита и активността на заболяването. ПЕТ/КТ е подходящ за оценка на ефекта от проведеното лечение, а това е от особено значение.

ПЕТ/КТ (PET/СТ) – апаратите са относително нови за България, но вече ги има в няколко лечебни заведения. Възможно ли е данните от различните машини да показват отклонения, както се случва често пъти при тривиални лабораторни изследвания?

ПЕТ/КТ апаратите в България са нови и съответно висококачествени. Световна тенденция е стандартизиране на изследванията, така че резултатите да бъдат съпоставими, независимо къде е проведено изследването. Затова, пациентът трябва да бъде спокоен.  Много съществена е  интерпретацията, за която е необходима висока квалификация. Лекарите у нас, които работят в сферата на нуклеарната медицина, са добре обучени, на тях може да се разчита.

Какви са Вашите впечатления – увеличава се честотата на рака на дебелото черво в последните години?

Според световната статистика честотата на колоректалния карцином за съжаление расте. По данни на Световната здравна организация ракът на дебелото черво се явява третата причина за смърт от онкологично злокачествено заболяване. Той се среща не само при мъжете, но и при жените. Това заболяване може да бъде лекувано успешно, като се постигне добро качество на живот. Колкото по-рано бъде диагностицирано то, толкова по-големи са шансовете за по-успешна терапия. За съжаление, около 25% от всички случаи се откриват в последен стадий, когато вече има метастази и в други органи. Важно обаче е да се знае, че преди появата им в около 90 на сто от случаите, преживяемостта е пет години. Когато обаче метастазите са се появили, вече можем да говорим за не повече от 10- 12 процента.

Кои фактори имат отношение към това заболяване?

Посочват се редица фактори, свързани с хранителния режим и начина живот. Приема се, че прекомерната употреба на алкохол има отношение към появата на това заболяване, както и намалената консумация на плодове, зеленчуци, фибри и свързаната с това, констипация. Затова се препоръчват повече салати и плодове, балансирана употреба на месо и зърнени храни.

Източник: Medicalnews.bg