We care a lot

WE CARE. WE CARE A LOT. IT’S KINDA OUR THING
services

УСЛУГИ

Вярваме, че ефективните PR услуги, са резултат от връзката между агенцията и клиента. PR Care предлага както средносрочни, така и дългосрочни услуги и консултации, базирани на проекти.

pen

PR & КОМУНИКАЦИИ

 • Създаване на PR програма;
 • Комуникационни и медийни стратегии;
 • Изготвяне на покани, прес съобщения, статии, речи, текстове за реклами и
  търговски съобщения и други;
 • Обучения за медии, пациентски организации и корпорации;
 • Корпоративни комуникации;
 • Корпоративни комуникации и медия тренинги във фармацевтичния сектор;
 • Вътрешни комуникации;
 • Публични комуникации/лобиране;
 • Продуктова комуникация във фармацевтичния сектор;
 • Връзки с медиите/осигуряване на публикации в медиите;
 • Изграждане на търговска марка;
 • Кризисни комуникации;
 • Кризисни комуникации във фармацевтичната индустрия;
 • Създаване на професионално фото видео съдържание;
 • Инфлуенсър маркетинг;
 • Дигитални комуникации (вкл. Социални медии);
microphone

СПЕЦИАЛНИ СЪБИТИЯ

 • Организиране на пресконференции, конференции, кръгли маси, комерсиални
  събития;
 • Организиране на специални събития в здравния и социалния сектор;
 • Осигуряване на видео съдържание;
 • BTL;
idea

CREATIVE & DESIGN

 • Корпоративна идентичност 
 • Рекламна стратегия
 • Дизайн на лого
 •  Дизайн на визитки
 • Дизайн на фирмени документи и презентации
 • Дизайн на рекламни материали
 • Мултимедийни презентации
monitor

WEB & SEO

 • Изграждане на портали, уеб сайтове и създаване на съдържание;
 • SEO оптимизация;
 • Създаване на професионално фото и видео съдържание;
 • Дигитални комуникации (вкл. Социални медии);