Blog

PR Care e партньор с организации от 4 държави по проект на програма Earsmus+ на ЕС

В процес е също разработването на програма за обучение на професионалисти в областта на образованието за възрастни

Щастливи сме да обявим, че заедно с партньори от четири европейски страни Фондация Глобални библиотеки – България, EAVI – Media Literacy for Citizenship, BEST.at и Fundatia Crefop работим активно по проекта Information Matters Project съфинансиран от програма Erasmus+ на Eвропейския съюз.

 

Експерти от България, Австрия, Румъния и Белгия си сътрудничат, за да разработят иновативни учебни материали за възрастни над 55 години, за да подобрят тяхната цифрова и медийна грамотност.

 

Сред основните цели на проекта Information Matters е да подобри дигиталните и медийни компетенции на възрастните хора 55+, чрез иновативни интерактивни учебни материали с фокус справянето с инфодемията, дезинформацията и фалшивите новини. Като очакван резултат е да се постигне положителен ефект върху най-малко 300 възрастни в България, Румъния и Австрия по време на провеждането на проекта и най-малко 3000 в цяла Европа до средата на 2025 г.

 

Експертите си поставят за задача и да подобрят компетенциите на професионалните обучители на възрастни хора – чрез разработване и пилотно провеждане на програма за обучение. Вследствие на програмата очакванията са за директно повишаване на уменията на 120 обучители на възрастни по време на изпълнението на проекта и най-малко 400 до средата на 2025 г.

 

Новини за проекта следете и на новосъздадения уебсайт: https://informationmatters.eu