Месец Март – Месец на Колоректалния карцином

Колоректалният карцином (рак на дебелото и правото черво) е второто най-разпространено онкологично заболяване в света и без съмнение е заплаха. Ракът на дебелото и правото черво се нарежда на второ място по честота при мъжете след карцинома на белия дроб, а при жените се нарежда на 3 място след рака на гърдата и рака на матката. За да се промени тенденцията на увеличаване на късното диагностициране на заболяването, е необходима информация.

 

Доказано е, че 60% от смъртните случаи при рак на дебелото черво могат да бъдат предотвратени при ранна диагностика на заболяването. Регулярната и навременна колоноскопия е един от начините за откриването му в ранен стадий и следователно за подобряване на прогнозата на пациентите. Препоръчва се след 50-годишна възраст изледването да се извършва на всеки 10 години, а при хора попадащи в рискова група скринингът би следвало да започне и в по-ранна възраст. За рискови се смятат хора с фамилна обремененост, страдащи от възпалителни чревни заболявания и такива със симптоми като ректално кървене и анемия.

 

Начинът на живот също е определящ фактор – физическата активност, здравословното и балансирано хранене, избягване на тютюнопушенето, познаването на фамилната анамнеза, биха могли да послужат като превантивни мерки за заболяването.

 

Можете да попълните краткия въпросник, тук, като отговорите биха могли да са насочващи за Вас:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Източник: Портал на пациента