Пенка Георгиева: Пациенти, изисквайте антибиограма преди лечение с антибиотик

Пенка Георгиева е председател на Пациентски организации „Заедно с теб“, които работят от три години по проблема за антибиотичната резистентност на микробите.

Бактериите стават устойчиви на антибиотици заради прекомерната им и безразборна употреба. Какво може да направи пациентската общност, за да помогне за решаването на този проблем?

Правилната употреба на антибиотиците и микробната резистентност е тема, която вълнува силно обществото в България. През последните години до нас, Пациентски организации „Заедно с теб”, достигат много сигнали от родители за неправилно изписване на антибиотици на децата. Дават се рецепти за антибиотици, без да има клинична необходимост за това. Често са съветвани да се приберат вкъщи и ако здравето на детето се влоши, родителите сами да преценят дали да дават антибиотици.

Друг проблем е честото „самопредписване“ на антибиотици от пациентите, понеже в България достъпът до първична медицинска помощ е затруднен и не се предоставят направления за антибиограми. Няма и национална програма за антибиотична резистентност, по която да се обучават лекарите за тази заплаха.

Проблем е също липсата на информация за продължителността на лечението с антибиотици. Пациенти ни съобщават, че прекъсват самостоятелно лечението, когато се почувстват добре, което води до резистентност.

Какви стъпки предприехте, за да информирате обществото за антибиотичната резистентност?

Още от януари 2016 г. започнахме активна медийна кампания съвместно с националните телевизии и здравни интернет сайтове за сондиране на общественото мнение относно изписването на антибиотиците. С нас се свързаха много експерти в областта на антимикробната резистентност, както и много пациенти. Установихме, че микробиолозите са силно разтревожени от прекомерното изписване на антибиотици, за разлика от общопрактикуващите лекари, които отказват да признаят проблема. Установихме също, че нежеланието за антибиограми се дължи на контрола, който би се осъществил по този начин върху работата на лекаря.

Осъзнахме необходимостта от среща на експертите в областта на правилната употреба на антибиотиците с представители на институциите за обучение, информиране и взимане на необходимите законодателни решения. Затова организирахме национална кръгла маса – дискусия, с участието на медицински експерти от цялата страна, политици, институции, съсловни и пациентски организации, представители на Световната здравна организация и медии. Пациентски организации „Заедно с теб“ инициирахме тази дискусия заедно с Комисията по здравеопазване в 43-то Народно събрание на 1 юни 2016 г. Темата беше „Рационална антибиотична употреба при деца – обща мисия на лекари, пациенти и институции”.

Имаше представители от Министерство на здравеопазването, СЗО, Български лекарски съюз, Български фармацевтичен съюз, Български червен кръст, Национално сдружение на бакалавър-фармацевтите в България, Изпълнителна агенция по лекарствата, Национална здравноосигурителна каса, лекари от цялата страна, ангажирани съм антиикробната резистентност, структурите на пациентските организации от областните градове, медии. Лекторите  д-р Данило Ло Фо Уонг – програмен мениджър Антимикробна резистентност към СЗО, доц. Михаил Околийски, проф. Тодор Кантарджиев и проф. Илко Гетов проведоха обучение на медицинските експерти от цялата страна и на представители на институциите. Защото антибиотичната резистентност е социален и икономически проблем и ние всички сме отговорни за здравето на нацията и намаляването на заплахата от резистенност.

Какво може да посъветвате пациентите и родителите на болни деца?

Най-важното е да приемат антибиотици само когато са предписани от лекар. Но да се доверяват на лекаря си и да не упражняват натиск върху него. Трябва обаче да изискват антибиограма преди да се пристъпи към лечение с антибиотик. Грешка е, ако прекъсват лечението при подобрение и не завършат докрай антибиотичния курс. Пациентите не трябва да споделят своята рецепта с други пациенти, защото това, което е помогнало на вас, може да бъде неподходящо и дори вредно за друг човек. Крайно време е българите да разберат, че самолечението е вредно.

За съжаление стратегическите решения за обществото не могат да се вземат от пациентите, а от експерти и политици.  Още в Европейския стратегически план за действие за антибиотична резистентност (2011 – 2020) на СЗО се признава, че този проблем е пренебрегван в много страни от региона, че липсва системно наблюдение на резистентността и че трябват конкретни мерки на национално ниво.

Какви са мерките, които трябва да се вземат на институционално ниво?

Това е профилактика на инфекциите, проследяване на бактерии, резистентни към антибиотици, контрол върху употребата на съвременните антибиотици, разработване на нови антибиотици и нови диагностични тестове.

Но трябва да се обърне внимание и на неправилната употреба на антибиотиците в селското стопанство. Трябва по-сериозен контрол от държавата, за да се използват антибиотици в животновъдството само за лечение на болести. Нужно е да се ваксинират животните, за да се намали нуждата от антибиотици. Трябва да се прилагат само добри практики в производството и обработката на месото.

 

Иточник: MedicalNews.bg