Because we care
WE CARE. WE CARE A LOT. IT'S KINDA OUR THING

Новини

0

Проф. Пандев: Съвременната оценка за нивото на медицината е не колко операции са извършени, а колко са били предотвратени

Забележителните успехи на българските ендокринни хирурзи са и причината на тиреоидната конференция в София да бъде учреден Югоизточен европейски клуб по ендокринни тумори, в който ще членуват специалисти от 11 страни.
0

„ПЪТ НА ПАЦИЕНТА“ с бързи отговори за здравето и правата ни

Информацията е изготвена със съдействието на Националната здравноосигурителна каса и е написана на достъпен, ясен и точен език с подходящ дизайн и инфографики. Така всеки ще може да намери бързо отговор на въпросите, които касаят личното му здраве или на близките му хора.
0

Проф. д-р Русанка Ковачева: От честата патология успяваме да отсеем редките болести

Проф. Русанка Ковачева е началник на Клиниката по тиреоидни заболявания и болести на минералния костен обмен към Университетската болница по ендокринология „Акад. Иван Пенчев” в София. Ето какво сподели изтъкнатият ендокринолог за редките ендокринни заболявания на фона на честите, социалнозначими заболявания
0

Месец Март – Месец на Колоректалния карцином

Колоректалният карцином (рак на дебелото и правото черво) е второто най-разпространено онкологично заболяване в света и без съмнение е заплаха. Ракът на дебелото и правото черво се нарежда на второ място по честота при мъжете след карцинома на белия дроб, а при жените се нарежда на 3 място след рака на гърдата и рака на матката. За да се промени тенденцията на увеличаване на късното диагностициране на заболяването, е необходима информация.